Vandkvalitet og vandanalyser

Vandkvalitet

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet fører vandværket løbende kontrol med kvaliteten af både grundvandet i indvindingsboringerne og drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Kontrolmålinger

Dalby vandværk_analyse 2023-07-27

Vandets hårdhed

Vandets fra Dalby vandværk har en hårdhed på 16°dH. Hårdhed beskriver vandets indhold af calcium og magnesium udtrykt i hårdhedsgrader. Middelhårdt vand defineres som 8-12 °dH, temmelig hårdt som 12-18 °dH. hårdt som 18-24 °dH og meget hårdt som 24-30 °dH. Hårdt vand har et højt indhold af calcium og magnesium. Du kan se mere om vandets hårdhed hos GEUS.

Vandbehandling

Drikkevandproduktionen er basseret på indvinding af rent grundvand, som gennemgår en simpel vandbehandling. Behandlingen foregår ved, at råvandet bliver iltet og filtreret.

 

Kig ind i vandværket

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renoveret kælder
Danfoss udpumpningsanlæg 2
Danfoss udpumpningsanlæg 2
Niels Ove's plads
Niels Ove’s plads
Timco udpumpningsanlæg
Timco udpumpningsanlæg
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Renoveret kælder
Renoveret kælder
Renoveret kælder
Danfoss udpumpningsanlæg
Danfoss udpumpningsanlæg