Dalby på Fyn

Vandets hårdhed er 16°

Bestyrelsen består af:

Formand: Ole Jørgensen

Næstformand: Peter Wørmer

Vandværksbestyrer: Michael Lund Poulsen

Medlem: Villy Hansen

Sekretær: Steen Pedersen

Kasserer (uden for bestyrelsen): Ulla Hansen