Bestyrelsen består af:

Formand: Arne Jensen – mosegaardendalby@dbmail.dk

Næstformand: Jørgen Andersen

Vandværksbestyrer: Niels Ove Nielsen

Medlem: Claus Hinding

Sekretær: Per Christiansen

Uden for bestyrelsen kasserer: Ulla Hansen