Dalby på Fyn

Vandets hårdhed er 16°

Bestyrelsen består af:

Formand: Ole Jørgensen

Næstformand: Peter Wørmer

Vandværksbestyrer: Niels Ove Nielsen

Medlem: Michael Lund Poulsen

Sekretær: Per Christiansen

Uden for bestyrelsen kasserer: Ulla Hansen