Dalby på Fyn

Vandets hårdhed er 16°

Bestyrelsen består af:

Formand: Ole Jørgensen

Næstformand: 

Vandværksbestyrer: Michael Lund Poulsen

Medlem: Villy Hansen

Medlem; Katrine Hahn Kristensen

Sekretær: Steen Pedersen

Kasserer (uden for bestyrelsen): Ulla Hansen