Dalby vandværk på Hindsholm

Dalby vandværk ligger midt på Hindsholm i den nordlige del af Kerteminde kommune. Vandværket forsyner en del af Hindsholm med drikkevand.

Forsyningsområde

Dalby vandværk forsyner Dalby, Hersnap, Viby, Måle, Schelenborg, Birkebjerg, Bøgebjerg, Hverringe, Stubberup og Martofte samt omkringliggende områder med vand.

Indvindingsområde

Indvindingsområdet for Dalby vandværk fremgår af vandværkets indvindingstilladelse og indsatsplan for Hindsholm.

Indvindingstilladelse, Dalby

Indvindingstilladelse, Martofte

Dalby vandværk_Indsatsplan_Hindsholm

Nyt om drikkevand på Hindsholm

Dalby vandværk har på ekstraordinær general forsamling den 27. september 2023 besluttet at overtage Martofte vandværk pr 1. januar 2024. To bestyrelsesmedlemmerne fra tidligere Martofte vandværk indtræder i bestyrelsen for Dalby vandværk i 2024, så den samlede bestyrelse i Dalby vandværk udvides fra fem til syv medlemmer i en overgangsperiode på to år.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Martofte vandværk_2023_08_24

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dalby vandværk 27_09_2023