Bestyrelsen består af:

Formand: Arne Jensen – mosegaardendalby@dbmail.dk

Næstformand: Claus Hinding

Vandværksbestyrer: Niels Ove Nielsen

Medlem: Peter Wørmer

Sekretær: Per Christiansen

Uden for bestyrelsen kasserer: Ulla Hansen