Trykforøgerstation opdatering

Trykforøgerstationen har kørt tilfredsstillende i sommeren 2006.