Trykforøgerstation indbygges

I juni måned 2005 indbygges en trykforøgerstation på Birkebjergvej således at forbrugerne her får et højere tryk i sommermånederne.